Varstvo pri delu

Varstvo pri delu

Kako skrbimo za varnost?

V prostorih vašega podjetja izvajamo tudi izobraževanja za varstvo pri delu in pred požarne varnosti. Poleg izobraževanj ponujamo tudi naslednje storitve v okviru varstva pri delu in požarne varnosti.

Pregled delovne opreme

Izdelava požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacij

Izdelava elaboratov eksplozijske ogroženosti

Meritve električne instalacije in strelovodov

Koordinacija za varnost pri delu na gradbiščih

Dogovorite se za izobraževanje

Kako skrbimo za varnost?

V prostorih vašega podjetja izvajamo tudi izobraževanja za varstvo pri delu in pred požarne varnosti. Poleg izobraževanj ponujamo tudi naslednje storitve v okviru varstva pri delu in požarne varnosti.

Pregled delovne opreme

Izdelava požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacij

Izdelava elaboratov eksplozijske ogroženosti

Meritve električne instalacije in strelovodov

Koordinacija za varnost pri delu na gradbiščih

Dogovorite se za izobraževanje

Oglejte si naše dosedanje projekte

Oglejte si naše dosedanje projekte